Halloween party ideas 2015
.

ஸ்காப்ரோ ரூச் றிவரில் இடம்பெறப்போகும் முன்னேற்றவாதக் கண்சவேட்டிவக் கட் கட்சியின் அபேட்சகர் தேர்வும் தமிழரை ஓதுக்கும் செயல்பாடுகளும்

 

அண்மையில் ரோரன்ரோ ஸ்ரார் பத்திரிகையில் ஸ்காப்ரோ ரூச் றிவரில் இடம்பெற்ப்போகும் ஒன்ராரியோ மாநில அவைக்கான நாடாள மன்றத் தேர்தலில் தமிழரல்லாத ஒருவரை நிறத்த பற்றிக் பிரவுண் தலைமையிலான ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சி முடிவு எடுத்துள்ளதாக வெளிவந்தது. இம் முடிவு உண்மையெனின் தமிழர்களின் மத்தயில் பலமட்டங்களிலும் பலத்த எதிர்ப்பையும் சர்ச்சையையும் கிளப்பப் போவது நிச்சயம்.

 

தமிழரல்லாத ஒருவரை மக்கள் மத்தியில் பெயர் மட்டும் தெரிந்தரை நிறுத்தி மற்ற இரு கட்சிகளில் போட்டியிடும் இரண்று தமிரையும் இலகுவாக வென்று விடலாம் என்று கனவு காண்கின்றது பற்றிக் பிரவுண் தலைமையிலான ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சி. அக்கனவு தான் நனவானாலும் தமிழர்களாலே தலைமைத்துவத்தை பெற்றுக் கொண்டு பற்றிக் பிரவுண் அவர்களும் அவரது வெற்றிக்கு நாமே காரணம் என்று மார்பு தட்டி ஊருக்கு பறை சாற்றி வரும் அக்கட்சியின் தமிழ்த் தலைவர்களையும் அவர்கள் கருத்தையும் சாதாரண தமிழ் மக்கள் அறிய விரும்புகின்றனர்.

 

தமிழ் மக்களின் அரசியல் முதிர்ச்சியில் மூன்று பெரும் கட்சிகளிலும் தமிழர்கள் அபேட்சகர்களாக வருவதை தடுக்க முனையும் பற்றிக் பிரவுண் தலைமையிலான ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சியை தமிழ் மக்கள் நிச்சயம் மன்னிக்கமாட்டார்கள். தமிழ்மக்களை தமது வாக்கு வங்கிக்கு மட்டும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தப்புக் கணக்கு போட்டார்களேயானல் அதன் விளைவுகள் விபரிதமாக போய்விடும் என்பதை ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சியின் தமிழ்தலைமைகளும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

 

தமிழ் மக்களில் பலர் ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சியின் அபேட்சகர்களாக வரவிருப்பம் தெரிவித்தபோதும் ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சியின் தலைமைப்பீடம் அவற்றை கருத்திற்கொள்ளாது மூன்று தடைவ ஒன்ராரியோ மாநில தேர்தலில் தோல்வியுற்ற ரேமன்ட் சோ அவர்களை நிறுத்த கட்சியின் தலைமைப்பீடம் சிந்திப்பது கட்சியின் தலைவர் பற்றிக் பிரவுண் குறிப்பிட்ட நியாயமான, திறந்த உண்மைத்தனத்தை உடைய தேர்வு என்பது முரண்பாடு படைத்தது எனத்தெரிகின்றது.

தமிழ் சமூகத்தில் தன்னார்வத்தொண்டராகவும் மரியாதைக்குரியவராகவும் விளங்கும் தியோ அன்ரனி அவர்கள் ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சியின் அங்கத்துவத்தை 1400 க்கு மேற்பட்டளவில் சேர்த்து அபேட்சகர் தெரிவில் தயார் செய்து கொள்ளும் இவ்வேளையில் தலைமைப்பீடம் தான் விரும்பியவரைத்தான் நியமிக்கும் என்று கூறுவது எத்தகைய ஐனநாயகம் என்பது இன்று தமிழ் மக்கள் மத்தியில் எழும் கேள்வியாகும்.  ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சியின் 1400க்கு மேற்பட்ட அங்கத்தவர்கள் மத்தியில் இக்கட்சி சொல்லும் செய்தி என்ன?

 

தமிழ் ஊடகங்கள் இவ் அபேட்சகர் தேர்வு பற்றி கட்சியின் தலைவரிடம் பல வினாக்களை கேட்பதற்க்கும் அதற்கான தகுந்த விடைகளை பெற்றுக் கொள்வதும் இது தகுந்த சந்தர்ப்பம் ஆகும். இந்த உபதேர்தலில் மிகக் குறைவானவர்களே வாக்களிப்பார்கள். நிச்சயம் தமிழ் மக்களின் வாக்குகள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கப் போகின்றது என்பதை கட்சியின் தலைமைப்பீடமும் அதனுடன் இணைந்து செயல்படும் தமிழ்த்தலைமைகளும் உணர்ந்து கொள்வார்களா?

இதை இவர்கள் உணாராவிட்டால் ஸ்காப்ரோ றுச் றிவரில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு லிபரலா என்டிபியா என்று தெரிவு மட்டுமே இருக்கும். இவற்றில் ஒருவரை தமிழ் மக்கள் நிச்சயமாக வெல்ல வைத்து தமிழரை எடுப்பார் கைப்பிள்ளை என எண்ணிக்கொள்ளும் ஒன்ராரியோ பழமைவாதக்கட்சியிக்கு பாடம் படிப்பிப்பாகள் என நம்புகிக்றோம்.

 



Post a Comment

Powered by Blogger.